slogan
en vi

THÁNG 6.2019

  Ý kiến bạn đọc

  • Tony

    Theo như tôi thấy thì hình tiến độ tháng 6 là của tháng 5 được zoom gần và rõ hơn, không có có sự khác biệt. Đề nghi cung cấp hình tiến độ mới nhất, hay là tiến độ xây dựng không thay đổi trong tháng 5 và 6

      Tony   09/07/2019 08:37
Mã bảo mật   

Xem thêm

THÁNG 11.2019

THÁNG 11.2019

THÁNG 10.2019

THÁNG 10.2019

THÁNG 09.2019

THÁNG 09.2019

THÁNG 8.2019

THÁNG 8.2019

THÁNG 7.2019

THÁNG 7.2019

THÁNG 5.2019

THÁNG 5.2019