slogan
en vi

Giải thưởng GRESB dành cho Frasers Property Australia

Frasers Property Australia (FPA) vinh dự đứng đầu bảng xếp hạng quan trọng của Giải thưởng Tiêu chuẩn bền vững toàn cầu trong lĩnh vực bất động sản (Global Real Estate Sustainability Benchmark, GRESB) 2019.
Giải thưởng GRESB dành cho Frasers Property Australia
FPA với chiến thắng thuyết phục ở hạng mục giải thưởng vinh danh Nhà lãnh đạo toàn diện toàn cầu trong số các Nhà phát triển, xếp hạng Nhất trong số 41 Nhà phát triển. FPA cũng được gọi tên với giải thưởng dành cho Nhà lãnh đạo toàn cầu và Nhà lãnh đạo toàn diện khu vực châu Á ở hạng mục bất động sản văn phòng / công nghiệp phức hợp.

Frasers Logistics & Industrial Trust (FLT) vinh dự chiến thắng giải Nhà lãnh đạo toàn cầu, Nhà lãnh đạo toàn diện khu vực châu Á, và Nhà lãnh đạo khu vực Úc trong lĩnh vực Công nghiệp / Hậu cần. Đây cũng là năm thứ hai FLT được vinh danh là Nhà lãnh đạo toàn cầu trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp.

Những kết quả xuất sắc này nhằm khẳng định sự nỗ lực không ngừng của Tập đoàn trong việc xây dựng các tiêu chuẩn công nghiệp cho các cộng đồng phát triển bền vững. Xin chúc mừng FPA và FLT team!

GRESB là chứng nhận hàng đầu cho tiêu chuẩn về môi trường, xã hội, quản lý bất động sản và đầu tư cơ sở hạ tầng trên toàn thế giới. Cơ sở dữ liệu và các tiêu chuẩn của GRESB được sử dụng bởi hơn 100 cơ quan nhà đầu tư để đưa ra quyết định có ảnh hưởng đến một nền công nghiệp bất động sản bền vững hơn.
 

Tổng điểm nội dung là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá